...

ศูนย์หนังสือกรมศิลปากร แนะนำหนังสือน่าอ่าน เรื่อง "ระยะทางไปมณฑลภาคพายัพ พระพุทธศักราช ๒๔๖๕"

          ศูนย์หนังสือกรมศิลปากร ขอแนะนำหนังสือน่าอ่าน เรื่อง "ระยะทางไปมณฑลภาคพายัพ พระพุทธศักราช ๒๔๖๕" เป็นบันทึกการเดินทางตรวจราชการภาคเหนือของพระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์ (ทอง จันทรางศุ) ระหว่างวันที่ ๒๔ มกราคม – ๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๖๕ เนื้อหาว่าด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ เส้นทางการคมนาคม สภาพบ้านเมือง สถานที่ราชการ ตลอดจนสถานที่สำคัญที่ผู้บันทึกได้พบเห็นในมณฑลภาคพายัพ รวมถึงบางส่วนของมณฑลพิษณุโลกและมณฑลนครสวรรค์ อันแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของบ้านเมือง และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยในช่วงเวลาดังกล่าว 
          หนังสือเล่มนี้มีจำนวน ๑๒๘ หน้า จำหน่ายราคาเล่มละ ๙๕ บาท ผู้สนใจสามารถซื้อหนังสือดังกล่าวได้ที่ร้านหนังสือกรมศิลปากร (อาคารเทเวศร์) โทรศัพท์ ๐ ๒๑๖๔ ๒๕๐๑ ต่อ ๑๐๐๔ เปิดทำการวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (ปิดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ที่ https://bookshop.finearts.go.th สอบถามเพิ่มเติม Facebook Page ศูนย์หนังสือกรมศิลปากร

(จำนวนผู้เข้าชม 90 ครั้ง)