...

ขอเชิญชมนิทรรศการจิตรกรรม “หงส์เหิน” โดย เรืองรอง หงส์เหิน ศิลปินอิสระ

          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ขอเชิญชมนิทรรศการจิตรกรรม “หงส์เหิน” โดย เรืองรอง หงษ์เหิน จัดแสดงผลงานจิตรกรรมที่ถ่ายทอดความงดงาม และความอ่อนช้อย ผ่านทักษะและฝีมือในการใช้สีน้ำ ซึ่งเป็นสีที่ต้องอาศัยกระบวนการใช้งานอย่างถูกต้อง และแม่นยำ ประกอบกับประสบการณ์ที่สั่งสมมาของศิลปิน
          ผลงานจิตรกรรมสีน้ำที่นำมาจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ มีเรื่องราวที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากโลกตะวันออก และโลกตะวันตก ซึ่งแสดงออกผ่านเส้น สี และความรู้สึกนึกคิดของศิลปิน ผสานกับความอ่อนช้อยของศิลปะแบบไทยประเพณี “หงษ์เหิน” อันเป็นชื่อของนิทรรศการ สื่อถึงความผูกพันอันยาวนานระหว่างตัวศิลปินและครอบครัว ซึ่งเป็นทั้งกำลังใจและแรงสนับสนุนส่งเสริมให้ศิลปินได้สร้างสรรค์ภาพจิตรกรรมสีน้ำและจัดนิทรรศการแสดงเดี่ยวในครั้งนี้           เรืองรอง หงษ์เหิน เกิดเมื่อ พ.ศ. 2493 จบการศึกษาจากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (เกียรตินิยมอันดับ 2) และไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ทางด้านจิตรกรรมที่มหาวิทยาลัยมิสซูรี มลรัฐมิสซูรี สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันเป็น ศิลปินอิสระ
           นิทรรศการ “หงส์เหิน” จัดแสดงตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ณ ห้องอเนกประสงค์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ทุกวันพุธ - วันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 16.00 น. (ปิดวันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

(จำนวนผู้เข้าชม 402 ครั้ง)


Messenger