...

แนะนำหนังสือใหม่ เรื่อง “สู่ดินแดนโพ้นทะเล การเดินทางจากนิวยอร์กถึงบางกอก ประเทศสยาม และการเดินทางกลับ”

          ศูนย์หนังสือกรมศิลปากร แนะนำหนังสือออกใหม่ เรื่อง “สู่ดินแดนโพ้นทะเล การเดินทางจากนิวยอร์กถึงบางกอก ประเทศสยาม และการเดินทางกลับ” แปลและเรียบเรียงจากเรื่อง “Over Five Seas and Oceans from New York to Bangkok, Siam, and Return” บันทึกโดย โทมัส มิลเลอร์ (Thomas Miller) นายช่างชาวอเมริกันที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยในระหว่าง พ.ศ. ๒๔๐๐ - ๒๔๐๕ ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว           หนังสือมีเนื้อหาบรรยายลักษณะภูมิประเทศและสภาพภูมิศาสตร์ระหว่างการเดินทาง สถานที่สำคัญในประเทศไทยที่ผู้เขียนได้มีโอกาสไปเที่ยวชมทั้งในกรุงเทพมหานคร อยุธยา สระบุรี และเพชรบุรี ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลสำคัญของไทย ตลอดจนคุณูปการด้านการช่างและความรู้เรื่องการใช้เครื่องจักรกลตามวิทยาการตะวันตกที่นำมาถ่ายทอดแก่คนไทย พร้อมภาพประกอบ สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา อีกทั้งมุมมองของชาวต่างชาติจะช่วยให้การศึกษาค้นคว้าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยรัชกาลที่ ๔ ชัดเจนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
          จำหน่ายราคาเล่มละ ราคา ๑๒๐ บาท ผู้สนใจสามารถซื้อหนังสือได้ที่ร้านหนังสือกรมศิลปากร (อาคารเทเวศร์) เขตดุสิต กรุงเทพฯ เปิดทำการวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. โทร. ๐ ๒๑๖๔ ๒๕๐๑ ต่อ ๑๐๐๔ หรือสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ที่ https://bookshop.finearts.go.th สอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Facebook ศูนย์หนังสือกรมศิลปากร

(จำนวนผู้เข้าชม 85 ครั้ง)