...

ชมฟรี! การแสดงละครชาดก "มหาเวสสันดร กัณฑ์ชูชก และกัณฑ์กุมาร" เริ่มรับบัตรล่วงหน้า ๒๒ สิงหาคมนี้

          สำนักการสังคีต ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการจัดการแสดงแนวอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์ การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “มหาชาติอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทยในแง่มุมต่างๆ” วิทยากรโดย​ อาจารย์บุญเตือน ศรีวรพจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรศาสตร์ (ภาษาและวรรณกรรม) กรมศิลปากร ​ อาจารย์ธนโชติ เกียรติณภัทร ภาควิชาภาษาไทย และภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมชมการแสดงละครชาดก เรื่องมหาเวสสันดร กัณฑ์ชูชก และกัณฑ์กุมาร วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ โรงละครแห่งชาติ นำแสดงโดย​​ ศิลปินสำนักการสังคีต กำกับการแสดงโดย ปกรณ์ พรพิสุทธิ์
          ชมฟรี! ผู้สนใจสามารถรับบัตรชมการแสดง (ท่านละไม่เกิน ๔ ใบ) ตั้งแต่วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ณ ห้องจำหน่ายบัตร โรงละครแห่งชาติ (เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.) และรับบัตรออนไลน์ที่ https://ntt.finearts.go.th (เปิดด้วยโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ อาทิ Safari, Google Chrome, Firefox, Internet Explorer) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ) โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ และ ๐ ๒๒๒๑ ๐๑๗๑

(จำนวนผู้เข้าชม 1555 ครั้ง)


Messenger