...

ขอเชิญรับชม Facebook Live การบรรยาย "การนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ผ่านการศึกษาแหล่งที่มาของโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ใน พช. เจ้าสามพระยา"
          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ขอเชิญร่วมกิจกรรมบรรยายทางวิชาการ เรื่อง : การนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ผ่านการศึกษาแหล่งที่มาของโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา (เส้นทางที่ ๑ เส้นทางท่องเที่ยวภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา) ในวันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. ณ ห้องบรรยายฯ อาคารเครื่องทอง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา

***ท่านที่สนใจร่วมฟังการบรรยาย ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา สมัครได้ทาง QR code ตามที่แนบ ภายในวันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ (
รับจำนวนจำกัด

ทั้งนี้ ยังสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการบรรยายทางวิชาการ ผ่าน facebook live : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา กรมศิลปากร และชมย้อนหลังได้ที่ YouTube พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา กรมศิลปากร

(จำนวนผู้เข้าชม 869 ครั้ง)


Messenger