...

พิธีทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่า
          วันเสาร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่า ๒๕ ปีที่จากไกล พสกนิกรชาวไทยมิรู้ลืม ในช่วงเช้าอธิบดีกรมศิลปากรร่วมประชุมหารือกับประธานมูลนิธิสมเด็จย่า โดยมีท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ เลขาธิการคณะกรรมการบริหารงานอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เข้าร่วมประชุมหารือการบรูณะอาคารจัดแสดงภายในอุทยานสมเด็จย่า จากนั้นในเวลา ๑๐.๐๐ น. อธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานในการทำบุญถวายปิ่นโตภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน ๕ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี


(จำนวนผู้เข้าชม 1136 ครั้ง)