...

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วยท่านผู้หญิง สิริกิติยา เจนเซน รับมอบไฟล์ภาพถ่ายความละเอียดสูง “พระที่นั่งพุทไธสวรรย์” จากการจัดทำนิทรรศการดิจิทัล (ภายใต้โครงการวังหน้านฤมิต ในมิติแห่งกาลเวลา) จากบริษัท กูเกิล ประเทศไทย จำกัด โดยมีนายพนมบุตร จันทรโชติ รองอธิบดีกรมศิลปากร ผู้บริหารกรมศิลปากร และเจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธีรับมอบ ณ ห้องประชุมผู้บริหารกรมศิลปากร ชั้น ๘ อาคารกรมศิลปกร (เทเวศร์)
(วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563)
จำนวนผู้เข้าชม 960
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๓๐ น. ผู้แทนชุมชนวัดมหาธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ได้มอบเงินสมทบกองทุนโบราณคดีเพื่อซ่อมแซมและบูรณะองค์พระประธานและฐานชุกชีเก่าแก่ ในวัดมหาธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๐๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยมีนายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร รับมอบเงินพร้อมด้วยนายอรุณศักดิ์ กิ่งมณี รองอธิบดีกรมศิลปากร นายสถาพร เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการกองโบราณคดี และเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรเป็นสักขีพยานในพิธีรับมอบ ณ ห้องประชุม ๑ กรมศิลปากร
(วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563)
จำนวนผู้เข้าชม 620
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา พระราชโอรสในพระเจ้าปราสาท พระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2175 ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 2199 – 2231 ตลอดระยะเวลาครองราชย์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ
(วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563)
จำนวนผู้เข้าชม 159188
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563)
จำนวนผู้เข้าชม 623
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563)
จำนวนผู้เข้าชม 20916

Messenger