...

ภาพปูนปั้นรูปท้าวกุเวร

         ภาพปูนปั้นรูปท้าวกุเวร

         - ทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ ๑๒ - ๑๔)

         - ปูนปั้น และดินเผา

         - ขนาด กว้าง ๘๘ ซม. สูง ๘๓ ซม.

         เดิมประดับที่ฐานลานประทักษิณด้านทิศใต้ของเจดีย์จุลประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดี เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๑ รูปบุรุษในท่านั่งชันเข่า พุงใหญ่พลุ้ย สวมใส่เครื่องประดับ สามารถตีความได้ว่าคือท้าวกุเวรในศาสนาพุทธ รู้จักในนามท้าวชุมพลหรือชัมภล ถือว่าเป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่ง เนื่องจากมีประภามณฑล หรือรัศมีอยู่เบื้องหลัง

 

แสดงภาพวัตถุหมุน คลิกที่นี่ https://smartmuseum-v2.finearts.go.th/3d_object/?obj=40058

 

ที่มา: https://smartmuseum.finearts.go.th

(จำนวนผู้เข้าชม 49 ครั้ง)


Messenger