...

ภาพปูนปั้นชาดกเล่าเรื่อง หัสติง

         ภาพปูนปั้นชาดกเล่าเรื่อง หัสติง

         - ทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ ๑๒ - ๑๔)

         - ปูนปั้น

         - ขนาด กว้าง ๘๗.๕ ซม. สูง ๘๒ ซม.

         เดิมประดับที่ฐานลานประทักษิณด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของเจดีย์จุลประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดี เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๑ ภาพเล่าเรื่องจากคัมภีร์ชาดกมาลา ของอารยสูร เล่าเรื่อง เมื่อพระพุทธเจ้าเสวยชาติเป็น พระยาช้างหัสติง และอุทิศพระองค์ให้เป็นทานแก่คนหิวโหย

 

แสดงภาพวัตถุหมุน คลิกที่นี่ https://smartmuseum-v2.finearts.go.th/3d_object/?obj=40098

 

ที่มา: https://smartmuseum.finearts.go.th

(จำนวนผู้เข้าชม 43 ครั้ง)


Messenger