...

โครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ครั้งที่ ๒

โครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน
 
วันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔
 
ณ โรงเรียนน้ำผุด ตำบลน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

(จำนวนผู้เข้าชม 862 ครั้ง)