...

วันนี้ในอดีต : เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๔

เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๔
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
รหัสเอกสาร ภ หจภ กษ ๑.๑/๑๓๐
ผู้สนใจสามารถสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุเพิ่มเติมได้ที่ https://archives.nat.go.th/Home/
หรือสนใจสั่งซื้อหนังสือออนไลน์
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 157 ครั้ง)


Messenger