...

วันนี้ในอดีต : เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๒

เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๒
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการอ่างเก็บน้ำแม่เริมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสเอกสาร ภ หจภ กษ ๑.๑/๑๐๒
ผู้สนใจสามารถสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุเพิ่มเติมได้ที่ https://archives.nat.go.th/Home/
หรือสนใจสั่งซื้อหนังสือออนไลน์
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 134 ครั้ง)


Messenger