...

วันนี้ในอดีต : วันที่ ๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๑๙

เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๑๙
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแก่งกึ้ด อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

รหัสเอกสาร ภ หจภ (๓) กษ ๑.๑/๑๕

ผู้สนใจสามารถสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุเพิ่มเติมได้ที่ https://archives.nat.go.th/Home/
หรือสนใจสั่งซื้อหนังสือออนไลน์
https://shorturl.asia/nQ5WZ
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 143 ครั้ง)


Messenger