...

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564)
จำนวนผู้เข้าชม 813
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันอังคารที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางนางณิชชา จริยเศรษฐการ ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ นางสาวนิตยา กนกมงคล ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก และข้าราชการหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เข้าร่วมประชุมเตรียมการพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารพิพิธภัณฑสถานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และตรวจเยี่ยมหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
(วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564)
จำนวนผู้เข้าชม 555