...

ชาติพันธุ์…วันละชิ้น ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐

ชื่อวัตถุ:: ตะกร้า,กระซ้า,กะต่า
เลขทะเบียน::43/0198/2558


ลักษณะ::ตะกร้าสานลายขัดหนึ่ง ก้นตัดเป็นสี่เหลี่ยม ปากกลม มีหูสำหรับร้อยเชือก สำหรับหาบหรือสะพาย
กลุ่มชาติพันธุ์::ไทลาว
แหล่งที่มาข้อมูล:: ต.บ้านธาตุ จ.อุดรธานี 
แหล่งที่มาข้อมูล::พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก (ฝ่ายวิชาการ)

 

ชื่อวัตถุ:: ไม้ขูดเกลือ
เลขทะเบียน::43/0202/2558


ลักษณะ::ไม้ไผ่ขนาดเหมาะมือ เหลาปลายให้คลายดาบ ดัดให้โค้งเล็กน้อย ใช้สำหรับขูดเกลือตามขอบหม้อต้ม หรือกะบะสังกะสี
กลุ่มชาติพันธุ์::ไทลาว
แหล่งที่มาข้อมูล:: ต.บ้านธาตุ จ.อุดรธานี
แหล่งที่มาข้อมูล::พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก (ฝ่ายวิชาการ)

 

ชื่อวัตถุ:: ไม้คราดเกลือ
เลขทะเบียน::43/0203/2558


ลักษณะ::ไม้ไผ่ผ่ากลางโค้งงอคล้ายตัวยู ให้เหมาะกับการจับด้วยมือทั้งสองข้าง พื้นที่ตรงกลางระหว่างด้ามจับ ขูดเหนือไม้ออกให้บางให้มีความคม ใช้ขูดเกลือตามผิวดิน
กลุ่มชาติพันธุ์:: ไทลาว
แหล่งที่มาข้อมูล::ต.บ้านธาตุ จ.อุดรธานี
แหล่งที่มาข้อมูล::พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก (ฝ่ายวิชาการ)

 

ชื่อวัตถุ:: ตราชั่ง(มอญ)
เลขทะเบียน::43/0206/2558


ลักษณะ::ท่อนไม้เนื้อแข็งทรงกระบอกยาว ส่วนด้ามจับยาวเรียว มีเส้นขีดสำหรับบอกน้ำหนัก ส่วนปลายทรงสี่เหลี่ยมมีขนาดใหญ่กว่าด้าม เจาะรูเสียบเดือย สำหรับร้อยตะแกรงทรงกลมใส่ของเพื่อชั่ง
กลุ่มชาติพันธุ์:: มอญ
แหล่งที่มาข้อมูล::ต.หนองลู อ.สังขละบุรี
แหล่งที่มาข้อมูล::พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก (ฝ่ายวิชาการ)

 

ชื่อวัตถุ:: เครื่องบีบขนมจีน(มอญ)
เลขทะเบียน::43/0207/2558


ลักษณะ::ประกอบด้วยด้ามไม้เนื้อแข็ง 2 ชิ้น มีไม้ขนาดเล็กเชื่อมประกบกัน ทำให้มีลักษณะคล้ายด้ามคีมบีบ สามารถบีบเข้า ออกได้ ด้านล่างมีแกนไม้ยึดกระป๋องโลหะ ซึ่งเจาะรูจำนวนมาก เส้นผ่านศูนย์กลางรูเท่ากับขนาดเส้นขนมจีน ใช้สำหรับใส่แป้งที่เตรียมไว้ แล้วบีบลงในหม้อหรือกระทะ
กลุ่มชาติพันธุ์:: มอญ
แหล่งที่มาข้อมูล::ต.หนองลู อ.สังขละบุรี
แหล่งที่มาข้อมูล::พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก (ฝ่ายวิชาการ)

 

ชื่อวัตถุ:: หมวก(กระเหรี่ยง)
เลขทะเบียน::43/0208/2558


ลักษณะ::หมวกทรงกลม ยอดกลม ปีกกว้าง ส่วนตัวหมวกสานจากไม้ไผ่ลายเฉลว ด้านในกรุใบไม้ ขอบปีกหมวก เสริมด้วยไม้ไผ่ขดเส้นถักด้วยเชือก
กลุ่มชาติพันธุ์:: กะเหรี่ยง
แหล่งที่มาข้อมูล:: ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี
แหล่งที่มาข้อมูล::พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก (ฝ่ายวิชาการ)

 

ชื่อวัตถุ:: ค้อน
เลขทะเบียน::43/0214/2558


ลักษณะ::หัวค้อนเหล็กทรงโค้งยาว ด้านหนึ่งเป็นหน้าตัดเรียบรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส อีกด้านเจียรสอบแคบเหมือนหน้าจอบหน้าตัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้ามหายไป
กลุ่มชาติพันธุ์:: จีน
แหล่งที่มาข้อมูล::เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร
แหล่งที่มาข้อมูล::พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก (ฝ่ายวิชาการ)

 

ชื่อวัตถุ::โต๊ะทำทอง
เลขทะเบียน::43/0209/2558


ลักษณะ::โต๊ะไม้สักทำเป็น สองลิ้นชัก ชั้นบนสำหรับรองรับเศษทองขณะทำงาน ชั้นล่างใช้เก็บอุปกรณ์ ทั้งสองชั้นมีกุญแจสำหรับเปิดปิดและล๊อค หน้าโต๊ะเป็นไม้แผ่นเดียวขนาดใหญ่มีความหนาและแข็งแรง
กลุ่มชาติพันธุ์:: จีน
แหล่งที่มาข้อมูล::เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร
แหล่งที่มาข้อมูล::พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก (ฝ่ายวิชาการ)

 

ชื่อวัตถุ:: กรรไกร
เลขทะเบียน::43/0215/2558


ลักษณะ::กรรไกรตัดห่วง ปากสั้นขนาดเล็ก
กลุ่มชาติพันธุ์:: จีน
แหล่งที่มาข้อมูล::เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร
แหล่งที่มาข้อมูล::พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก (ฝ่ายวิชาการ)

 

ชื่อวัตถุ:: ขาต๊ะ
เลขทะเบียน::43/0223/2558


ลักษณะ::อุปกรณ์สูบลมใช้ขาเหยียบ โครงสร้างไม้ มีหนังหุ้มด้านข้างโดยรอบ ด้านบนเป็นแผ่นยาง แป้นเหยียบทำด้วยเหล็ก มีช่องสำหรับระบายลม
กลุ่มชาติพันธุ์:: จีน-ทิเบต
แหล่งที่มาข้อมูล::เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร
แหล่งที่มาข้อมูล::พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก (ฝ่ายวิชาการ)

 

ชื่อวัตถุ:: ขาต๊ะ
เลขทะเบียน::43/0224/2558


ลักษณะ::อุปกรณ์สูบลมใช้ขาเหยียบ โครงสร้างไม้ มีหนังหุ้มด้านข้างโดยรอบ ด้านบนเป็นแผ่นยาง แป้นเหยียบทำด้วยเหล็ก มีช่องสำหรับระบายลม
กลุ่มชาติพันธุ์:: จีน-ทิเบต
แหล่งที่มาข้อมูล::เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร
แหล่งที่มาข้อมูล::พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก (ฝ่ายวิชาการ)

 

ชื่อวัตถุ:: ผ้าซิ่น
เลขทะเบียน::43/0068/2558


ลักษณะ::ซิ่นมัดหมี่ ลายขิดดอกแก้ว หัวซิ่นทอเป็นลายตั้งสลับสีต่างๆ ตีนซิ่นเป็นลายขวางสลับสีบนพื้นบาง
กลุ่มชาติพันธุ์::ไทลาว
แหล่งที่มาข้อมูล::อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
แหล่งที่มาข้อมูล::พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก (ฝ่ายวิชาการ)

 

ชื่อวัตถุ::ผ้าซิ่น
เลขทะเบียน::43/0069/2558


ลักษณะ::ซิ่นมัดหมี่ลายนาคเกี้ยวสีขาวบนพื้นครามไม่มีหัวซิ่นและตีนซิ่นใช้ใส่ในชีวิตประจำวันทั่วไป
กลุ่มชาติพันธุ์::ไทลาว
แหล่งที่มาข้อมูล:: อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
แหล่งที่มาข้อมูล::พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก (ฝ่ายวิชาการ)

 

ชื่อวัตถุ:: ผ้าก้อม
เลขทะเบียน::43/0070/2558


ลักษณะ::ผ้าไหมสีม่วงเข้มคั่นลายด้วยสีขาวใช้สำหรับคลุมหัวนาค
กลุ่มชาติพันธุ์::ไทลาว
แหล่งที่มาข้อมูล::อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
แหล่งที่มาข้อมูล::พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก (ฝ่ายวิชาการ)

ชื่อวัตถุ:: เสื้อผู้หญิงมอญ
เลขทะเบียน::43/0080/2558


ลักษณะ::เสื้อแขนยาวทรงกระบอก สีขาว ผ่าอกตลอด เชือกผูกเข้าหากัน คอวี ขนาดพอดีตัว
กลุ่มชาติพันธุ์::มอญ
แหล่งที่มาข้อมูล:: อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
แหล่งที่มาข้อมูล::พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก (ฝ่ายวิชาการ)

(จำนวนผู้เข้าชม 2386 ครั้ง)


Messenger