เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๒๗ : แสงเดือน: Saeng Duean (Magic Beams)
จำนวนผู้เข้าชม 2387

แสงเดือน: Saeng Duean (Magic Beams)

 

เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๒๗

          ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเมื่อพุทธศักราช ๒๕๐๑ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงนิพนธ์คำร้องทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย เพลงพระราชนิพนธ์นี้มีลีลาชดช้อย อ่อนหวาน สง่างาม เหมาะสำหรับประกอบการเต้นบัลเล่ต์ จึงได้พระราชทานให้อัญเชิญไปประกอบการแสดงบัลเล่ต์ในงานสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ เวทีลีลาศสวนอัมพร เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๐๑ ต่อมาได้นำออกบรรเลงในงานสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๐๑

 

Royal Composition Number 27

         The twenty-seventh royal musical composition was written in 1958 with lyrics in both English and Thai composed by His Royal Highness Prince Chakrabhand Pensiri. This composition is in graceful and tender style, suitable to be a ballet number. It was thus granted to be choreographed for a ballet performance in the party of the British University Alumni Association under the Royal Patronage at Ambara Dance Hall on 8 February 1958. Later, it was performed in the party of the American University Alumni Association under the Royal Patronage on 22 February 1958.Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.
Messenger