วันนี้ในอดีต เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๓๙
จำนวนผู้เข้าชม 114

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๓๙

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งกาญจนาภิเษก มณฑลพิธีท้องสนามหลวง พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พระบรมวงศานุวงศ์ นายกรัฐมนตรี ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้าราชการ ทหาร และพลเรือน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีกาญจนาภิเษก

รหัสเอกสาร ภ หจภ นร ๑๔.๒/๕๙Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.
Messenger