วันนี้ในอดีต เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๒๐
จำนวนผู้เข้าชม 83

เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๒๐
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปทรงเปิดศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ กองกำกับการสนับสนุนทางอากาศตำรวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รหัสเอกสาร ภ หจภ นร ๑๔.๕/๒๑Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.
Messenger