...
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565)
จำนวนผู้เข้าชม 354
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565)
จำนวนผู้เข้าชม 342
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมสืบทอดอายุหนังสือ ด้วยการนำต้นฉบับหนังสือเก่าทรงคุณค่าไปจัดพิมพ์เผยแพร่ในโอกาสต่าง ๆ
(วันพุธที่ 02 มิถุนายน 2564)
จำนวนผู้เข้าชม 1781
ภาพประกอบ ข่าวทั่วไป
วิทยากรโดย นายบุญเตือน ศรีวรพจน์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอักษรศาสตร์ (ภาษาและวรรณกรรม) และ นายพนมบุตร จันทรโชติ รองอธิบดีกรมศิลปากร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. ผู้สนใจสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และ Facebook : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร
(วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563)
จำนวนผู้เข้าชม 14064
ความรู้ทั่วไป
“ตาเถรกินแกงหอยจุ๊บแจง” นิทานชวนหัวที่ซ้อนอยู่ในบทละครเรื่องไกรทอง พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๒
รายละเอียดเพิ่มเติม >
พระดาบสผู้ตั้งชื่อเมืองอยุธยา
รายละเอียดเพิ่มเติม >
เพลงยาวเจ้าฟ้ากรมขุนกระษัตรานุชิตทรงปฏิสังขรณ์วัดอไภยทาราม บันทึกการปฏิสังขรณ์พระอารามครั้งใหญ่สมัยรัชกาลที่ ๑
รายละเอียดเพิ่มเติม >