ด้านสถาปัตยกรรมและช่างศิลป์
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
องค์ความรู้ เรื่อง ผ้าพระบฏ (ผ้าบฏ) วัดมหาธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย
รายละเอียดเพิ่มเติม