...

สอบราคางานก่อสร้างอาคารห้องสุขาสำหรับนักท่องเที่ยว จำนวน ๒ หลัง "โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร"

(จำนวนผู้เข้าชม 959 ครั้ง)