...

สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัยมีความประสงประกวดราคาจ้างโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังจันทน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(จำนวนผู้เข้าชม 764 ครั้ง)