...

แถลงข่าวการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD"
แถลงข่าวการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD"
๔  ธันวาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๑๐.๓๐ น. จังหวัดกำแพงเพชรจัดแถลงข่าวการกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD"  โดยนายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ราชการจังหวัดกำแพงเพชร  ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมขึ้นแถลงข่าว มีนายนลิน ตั้งประสิทธิ์ นายรุ่งชัย ใบกว้าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นางธาดา สังข์ทอง หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร หัวหน้าราชการ ผู้ร่วมปั่นเพื่อพ่อ และผู้สื่อข่าวจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมรับฟังการแถลงข่าว  ณ  ห้องประชุมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

(จำนวนผู้เข้าชม 640 ครั้ง)