...

การติดตั้งอุปกรณ์ทำลูกปัดแก้วให้เครือข่ายมรดกศิลปวัฒนธรรมตำบลเจียด
ระหว่างวันที่ ๖-๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่่านมา สำนักศิลปากรที่ ๑๑ อุบลราชธานี ได้ดำเนินกิจกรรมการติดตั้งอุปกรณ์ทำลูกปัดแก้วให้กับกลุ่มเครือข่ายมรดกศิลปวัฒนธรรมตำบลเจียด ภายในวัดถ้ำพระศิลาทอง ต.เจียด อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการฝึกอบรมเครื่องแก้วโบราณจากฐานความรู้ทางโบราณคดี ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ที่ผ่านมา ซึ่งอุปกรณ์ที่ติดตั้งครั้งนี้จะสามารถช่วยให้กลุ่มเครือข่ายสามารถฝึกทักษะการทำลูกปัดแก้วได้อย่างต่อเนื่องและสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากแก้วให้มีคุณภาพมากขึ้น อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้เสริมและสินค้าชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์โดยใช้ความรู้จากงานโบราณคดีเป็นฐานเริ่มต้น

(จำนวนผู้เข้าชม 866 ครั้ง)