...

สำนักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ในวันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘

(จำนวนผู้เข้าชม 383 ครั้ง)


Messenger