...

ต้อนรับโรงเรียนบ้านในวง วันศุกรที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖
วันศุกรที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร
ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนบ้านพรุตะเคียน อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร จำนวน ๑๐๔ คน
โดยมีนางสาวนิสารัตน์ สัมพันธ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ชำนาญงาน
ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยพนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ ร่วมเป็นวิทยากรนำชมและอำนวยความสะดวก

(จำนวนผู้เข้าชม 200 ครั้ง)