...

วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ให้การต้อนรับโรงเรียนบ้านบางมัน
วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร
ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนบ้านบางมัน ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง
จำนวนนักเรียน ๗๐ คน ครูและผู้ควบคุม ๑๒ คน รวมทั้งสิ้น ๘๒ คน
โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำพิพิธภัณฑ์ ให้การต้อนรับและนำชมพร้อมอำนวยความสะดวก
 

(จำนวนผู้เข้าชม 297 ครั้ง)