...

หอสมุดแห่งชาติฯ เชียงใหม่ ได้จัดเตรียมเจลล้างมือ และหน้ากากอนามัย ให้แก่ผู้มาใช้บริการเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เป็นพื้นที่สาธารณะที่มีผู้ใช้บริการหมุนเวียนเข้าออกในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก ประกอบกับการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนา ทางหอสมุดแห่งชาติฯ เชียงใหม่ ได้จัดเตรียมเจลล้างมือ และหน้ากากอนามัย ให้แก่ผู้มาใช้บริการเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา พร้อมดำเนินการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อในพื้นที่จุดสัมผัสต่าง ๆ ของหอสมุดแห่งชาติฯ เชียงใหม่

(จำนวนผู้เข้าชม 849 ครั้ง)


Messenger