...

บุคลากรอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม “Creative Career Path 2024”
วันเสาร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางวรรณภา ปะวิโน บรรณารักษ์ชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม “Creative Career Path 2024” ณ TCDC เชียงใหม่

(จำนวนผู้เข้าชม 115 ครั้ง)


Messenger