...

ภาพการแสดงนาฏกรรมสังคีตเข้ารอบ โขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอน “การกล มนต์มาร” วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงละครแห่งชาติ

(จำนวนผู้เข้าชม 235 ครั้ง)