...

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญชม รายการ "เหมันต์บันเทิง รื่นเริงสังคีต" โครงการดนตรีสำหรับประชาชน ปีที่ ๖๕.
ครงการดนตรีสำหรับประชาชน ปีที่ ๖๕
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
ณ สังคีตศาลา บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
เวลา ๑๗.๓๐ – ๑๙.๓๐ น. 

การบรรเลงขับร้องดนตรีสากล
โดย มูลนิธิสุนทราภรณ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

บัตรราคา ๒๐ บาท (จำหน่ายบัตรก่อนเข้าชมการแสดง ๑ ชั่วโมง)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ) 
โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ และ โทร. ๐๒๒๒๑ ๐๑๗๑
การจัดการแสดงอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามแผนมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและมาตรการที่ทางราชการกำหนด 

(จำนวนผู้เข้าชม 935 ครั้ง)


Messenger