...

ภาพการแสดงรายการดนตรีไทยพรรณนา ละครซ้อนดนตรี (พูดสลับร้อง) เรื่อง"สี่บท" แสดงวันเสาร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงละครแห่งชาติ

(จำนวนผู้เข้าชม 951 ครั้ง)