...

ภาพบรรยากาศการแสดงนาฏศิลป์ดนตรี เนื่องในงานสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ สังคีตศาลา บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

(จำนวนผู้เข้าชม 549 ครั้ง)


Messenger