...

ภาพบรรยากาศการแสดงดนตรีสำหรับประชาชน ปีที่ ๖๒ วันเสาร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ สังคีตศาลา บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

(จำนวนผู้เข้าชม 513 ครั้ง)