...

พระมหาสังข์พิธี
พระมหาสังข์พิธี เรียบเรียงโดย นางสาวเพลินพิศ กำราญ กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร จัดพิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2526 เพื่อประโยชน์ในการศึกษาด้านวัฒนธรรมและประเพณี ซึ่งกรมศิลปากรเล็งเห็นว่าการใช้สังข์เป็นวัฒนธรรมประเพณีอย่างหนึ่งของไทย ที่ใช้บรรจุน้ำพระพุทธมนต์ น้ำเทพมนตร์ หลั่งประสิทธิ์ประสาทพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในงานพระราชพิธีและงานมงคลต่าง ๆ 

(จำนวนผู้เข้าชม 145 ครั้ง)


Messenger