...

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ๑๔ ม.ค. ๒๕๕๕

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพจัดกิจกรรมวัน เด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ภายในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ซึ่งมีผู้สนับสนุนเงิน อาหาร ของขวัญและของเล่นสำหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก 

ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การแสดงความสามารถบนเวทีของเด็กระดับอนุบาล ประถม และมัธยม  เช่น การแสดงศิลปวัฒนธรรมต่างๆ  การเต้นประกอบเพลง  การร้องเพลง การแสดงมายากล  กิจกรรมเกมภาคสนาม เช่น การตอบคำถามด้านวิชาการ การเล่นเกมต่างๆ

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นเด็กและผู้ปกครองจำนวนรวมกว่า ๑,๐๐๐ คนเศษ

(จำนวนผู้เข้าชม 980 ครั้ง)