...

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในงานเฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียง ประจำปี 2567            สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในงานเฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียง ประจำปี 2567 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2567 พบกับกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย 
            1. นิทรรศการพิเศษจากหน่วยงานกรมศิลปากร จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่
               - สืบเส้นใยผ้า สานภูมิปัญญาบ้านเชียง
               - บ้านเชียงนอกบ้านเชียง
               - ภูพระบาท
            2. นิทรรศการพิเศษจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การเรียนรู้อุดรธานี
            3. นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย Spindle กลุ่มนัวโรว์ อาร์ต เสปซ
            4. กิจกรรม Workshop ทำโมบายผ้า – มัดหมี่ย้อมคราม - เขียนผ้าบาติก
            5. สาธิตภูมิปัญญา ทอผ้า มัดหมี่ ตีเหล็ก
            ทั้งนี้ เปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียงให้เข้าชมโดยยกเว้นค่าธรรมเนียม (ฟรี) ระหว่างวันที่ 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2567 รวมทั้งเปิดให้ชมหลุมขุดค้นวัดโพธิ์ศรีใน และชมเรือนไทพวนอีกด้วย 
            ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Workshop ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมฟรีทั้งงาน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง 0 4223 5040 เฟซบุ๊ก : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง : Banchiang National Museum 


(จำนวนผู้เข้าชม 181 ครั้ง)