...

ขอเชิญชมการแสดงนาฏศิลป์และดนตรี “เสาร์สนุก” ชมฟรี วันเสาร์ที่ ๔ พฤศจิกายนนี้

           สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญชมโครงการจัดการแสดงนาฏศิลป์และดนตรี “เสาร์สนุก” ในวันเสาร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙  ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พบกับรายการแสดง ดังนี้
           การบรรเลงวง STRING CHAMBER โดยทศพร โพธิ์ทอง และไพโรจน์ พึ่งเทียน
           - cello Double concerto Antonio Vivaldi RV 531
           - Cinema Paradiso 1988
           - BeethOven’5 SecretS - One Republic FROM THE PIANO GUYS
           การบรรเลงดนตรีไทย
           - ขับเสภาส่งเครื่อง เรื่องกากี โดยปกรณ์ หนูยี่ และคณะ 
           - การบรรเลงเดี่ยวระนาดเอก เพลงลาวแพน โดยกิตติศักดิ์ อยู่สุข
           - การบรรเลงเดี่ยวฆ้องวงเล็ก เพลงนกขมิ้น โดยถาวร ภาสดา
           การแสดงนาฏศิลป์ไทย 
           - รำกริชสุหรานากง โดยกษมา ทองอร่าม
           - การแสดงชุดวายุบุตรชมอุทยาน โดยเอกภชิต วงศ์สิปปกร
           - รำฉุยฉายนางมณี โดยไอศูรย์ ทิพย์ประชาบาล
           - การแสดงชุดเทวดาเบญจพรรณ โดยสุรเดช เดชอุดม ,สุทธิ สุทธิรักษ์ และเกริกชัย ใหญ่ยิ่ง

ชมฟรี !!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ) โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ และ ๐ ๒๒๒๑ ๐๑๗๑

(จำนวนผู้เข้าชม 305 ครั้ง)