...

ชวนเที่ยวตลาด Art Toys ในสวน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ทุกวันอาทิตย์สิ้นเดือน เริ่ม ๒๕ มิถุนายนนี้

          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ร่วมกับกับกลุ่มศิลปินอาร์ตทอยศาลาอันเต เปิดตลาดอาร์ตทอยในสวน (Art Toys Market in the Garden) ทุกวันอาทิตย์สิ้นเดือน เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ หออนุสรณ์เจ้าพระยายมราช (แก้ว สิงหเสนี) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เริ่มครั้งแรกวันอาทิตย์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๖
          ผู้สนใจสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมหลากหลาย ทั้งซื้อสินค้าอาร์ตทอยแบบต่าง ๆ ลุ้นกาชาปองเพื่อการเรียนรู้ กิจกรรมเวิร์กชอปสำหรับทุกคนในครอบครัว เกมเก้าแต้มควิซ ประลองความไวชิงรางวัล รวมถึงกิจกรรมจับฉลากของที่ระลึกจากศิลปินอาร์ตทอยอีกด้วย


          ร่วมลุ้นหมุนกาชาปองเพื่อการเรียนรู้ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ มี ๔ ชุด (หมุนครั้งละ ๑๐๐/๑๕๐ บาท)  ดังนี้
          - "พระเจ้า ๕ พระองค์" โดย Munkky Studio สร้างสรรค์ขึ้นตามตำนานแม่กาเผือก เล่าถึงลูกของแม่กาเผือกที่พลัดหลง และได้รับการอุปถัมภ์เลี้ยงดูโดยแม่สัตว์ห้าชนิด ได้แก่ ไก่ นาค เต่า โค ราชสีห์ ซึ่งต่อมา ลูกทั้งห้าจะอุบัติขึ้นเป็นพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ในภัทรกัปหรือกัปปัจจุบัน
         - "นิราศเกาะแก้ว" โดย Sloth Doll ผลงานชิ้นเอกของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี นำมาสร้างเป็นกาชาปอง โดยตั้งใจผลิตให้เป็นสื่อประกอบการเล่าเรื่อง ตั้งแต่ตอนนางผีเสื้อลักพระอภัยมณี จนถึงตอนกำเนิดสุดสาคร
          - "พระอภัยมณี" โดย Little Gods Studio เลือกนำวรรณกรรมชิ้นเอกเรื่องเดียวกัน มาสร้างสรรค์เป็นกาชาปองตามสไตล์ของตนเอง
          - "Make Our Sea Water Blue" โดย Playground Studio ออกแบบเป็นสัตว์ทะเล ๕ ชนิด ที่มีทั้งความน่าสงสารและน่ารัก เพื่อให้คนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับท้องทะเลของเรา


          สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๔๐๒ และ ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๓๓ (วันพุธ - อาทิตย์ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.)
 

(จำนวนผู้เข้าชม 1192 ครั้ง)