...

ขอเชิญรับชม Facebook Live การบรรยาย “เส้นทางความสัมพันธ์ไทย-จีน จากอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ในเอกสารจีน”

           สำนักหอสมุดแห่งชาติ ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน NLT Edutainment ประจำปี 2566 ครั้งที่ 4 การบรรยาย เรื่อง “เส้นทางความสัมพันธ์ไทย-จีน จากอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ในเอกสารจีน” วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. - 12.00 น. ณ โถงกลาง ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ
   กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน NLT Edutainment ประจำปี 2566 กำหนดจัดกิจกรรม 5 ครั้ง โดยจัดเป็นรูปแบบการบรรยาย การอภิปราย การเสวนา การสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานของวิทยากรที่มีประสบการณ์จากหลากหลายสาขาวิชา โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 เป็นการบรรยายเรื่อง “เส้นทางความสัมพันธ์ไทย - จีน จากอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ในเอกสารจีน”  วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์  ดร.รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
          ผู้สนใจสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ของสำนักหอสมุดแห่งชาติ : National Library of Thailand (www.facebook.com/NationalLibraryThailand)

(จำนวนผู้เข้าชม 232 ครั้ง)