...

ขอเชิญรับชมรายการ "ประวัติศาสตร์ดำรง" นำเรื่องราวเกี่ยวกับพระประวัติและผลงานของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

          สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ขอเชิญรับชมรายการ "ประวัติศาสตร์ดำรง" ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระประวัติและผลงานของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรำลึกถึงสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ผู้ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญของโลกคนแรกของไทย
          หอสมุดดำรงราชานุภาพเป็นส่วนหนึ่งของสำนักหอสมุดแห่งชาติ สร้างเพื่อเป็นห้องสมุดอนุสรณ์แด่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีพระองค์แรกของประเทศไทย ทางสำนักหอสมุดแห่งชาติ จึงได้ดำเนินการเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน ผ่านคลิปสั้นๆ ต่อเนื่อง เพื่อได้ทราบถึงและพระอัจฉริยะและพระปรีชาสามารถของพระองค์ หลากหัวข้อ หลายวิทยากร เรียงร้อยเรื่องราวและผลงานของท่าน โดยใช้ชื่อว่า “ประวัติศาสตร์ดำรง” ดำรงอันเป็นพระนามของพระองค์ หมายถึง คงอยู่ คงไว้ นั่นหมายความว่า ให้พระนามของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพคงอยู่สืบไป
          ผู้สนใจสามารถรับชมรายการ "ประวัติศาสตร์ดำรง" ผ่านทางช่อง YouTube : National Library of Thailand (หอสมุดแห่งชาติ) https://www.youtube.com/@nationallibraryofthailand1717 หรือทาง Facebook Page : National Library of Thailand https://www.facebook.com/NationalLibraryThailand
 
 

(จำนวนผู้เข้าชม 535 ครั้ง)