...

ขอเชิญเลือกซื้อหนังสือของกรมศิลปากรราคาพิเศษ ลดราคาสูงสุด ๒๐% ในงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์          ศูนย์หนังสือกรมศิลปากร ขอเชิญเลือกซื้อหนังสือของกรมศิลปากรราคาพิเศษ ลดราคาสูงสุด ๒๐% ในงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ พบกับการออกร้านจำหน่ายสินค้า และกิจกรรมอีกมากมาย ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร (ร้านหนังสือกรมศิลปากร อาคารเทเวศร์ ปิดทำการ) หรือผู้ที่สนใจสามารถสั่งหนังสือในระบบออนไลน์ได้ที่ https://bookshop.finearts.go.th (*ผู้ที่ทำรายการสั่งซื้อหนังสือในระบบออนไลน์ กรุณาชำระเงินภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ หากเกินกำหนดขออนุญาตยกเลิกทุกกรณี และหนังสือจะเริ่มจัดส่งไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป ขออภัยในความล่าช้า)


(จำนวนผู้เข้าชม 280 ครั้ง)