...

ขอเชิญรับชม Facebook Live การเสวนาทางวิชาการ "ภาพถ่ายเก่าในหัวเมือง" เนื่องในงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

          สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live การเสวนาทางวิชาการ ในหัวข้อ "ภาพถ่ายเก่าในหัวเมือง" เนื่องในงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ณ อาคารอเนกประสงค์ มิวเซียมสยาม วันเสาร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. วิทยากรโดย นายเอนก นาวิกมูล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ และนายธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ นายกสมาคมจดหมายเหตุไทย ดำเนินรายการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรศรี โพวาทอง
          ผู้สนใจสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook Live สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  https://www.facebook.com/NationalArchivesofThailand 

(จำนวนผู้เข้าชม 105 ครั้ง)