...

ขอเชิญชมการแสดงละครนอก เรื่องสังข์ทอง ตอนหาปลา ในงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปีกรุงรัตนโกสินทร์

          สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญชมการแสดงละครนอก เรื่องสังข์ทอง ตอนหาปลา ในงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปีกรุงรัตนโกสินทร์วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๓๐ - ๒๐.๐๐ น. ณ เวทีใหญ่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร นำแสดงโดยศิลปินสำนักการสังคีต กำกับการแสดงโดยนายหัสดินทร์ ปานประสิทธิ์ อำนวยการแสดงโดยนายลสิต อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต
 
         * ชมฟรี * สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ) โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ และ โทร. ๐๒๒๒๑ ๐๑๗๑

(จำนวนผู้เข้าชม 487 ครั้ง)