...

ขอเชิญชมงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปีกรุงรัตนโกสินทร์ รับฟังการบรรเลงและขับร้องวงออเคสตราเพลงไทยและสากล
          สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญรับฟังการบรรเลงและขับร้อง วงออเคสตราเพลงไทยและสากล ในงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปีกรุงรัตนโกสินทร์  วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ - ๒๐.๓๐ น. ณ เวทีใหญ่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยมีศิลปินรับเชิญ ดังนี้
          - สุทธิพงษ์ วัฒนจัง (ชมพู ฟรุตตี้)
          - กัณพล ปรีดามาโนช (ปิง ฟรุตตี้)
          - กิตติธัช แก้วอุทัย (ธัช)
          - เฉลิมรัฐ จุลโลบล (แบงค์)
          - ธนัชศลักษณ์ ฮัดสัน (อลิศ)
อำนวยเพลงโดย ธนู รักษาราษฎร์ อำนวยการแสดงโดย ลสิต อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต
 
* ชมฟรี *สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ) โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ และ โทร. ๐๒๒๒๑ ๐๑๗๑

(จำนวนผู้เข้าชม 461 ครั้ง)