...

ขอเชิญร่วมกิจกรรม "Night at The Museum ยลพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ" ภายใต้กิจกรรมจัดงาน ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม "Night at The Museum ยลพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ" ภายใต้กิจกรรมจัดงาน ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.
------------------------------------
ขอเชิญชม
- ความงดงามของโบราณสถาน (วังหน้า) ที่ประทับของพระมหาอุปราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
- การจัดแสดงนิทรรศการโฉมใหม่ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
- ชมการแสดงศิลปวัฒธรรม ณ เวทีสังคีตศาลา 
------------------------------------
          กิจกรรมนำชมเป็นรอบสำหรับชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยจัดนำชมในหัวข้อ "ประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์" และหัวข้อ "ประณีตศิลป์ไทย" จำนวน ๓ รอบต่อวัน ได้แก่ รอบ ๑๗.๐๐ น. / รอบ ๑๘.๐๐ น. / รอบ ๑๙.๐๐ น. ผู้สนใจร่วมกิจกรรมนำชมเป็นรอบสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ ณ จุดลงทะเบียนด้านหน้าพระที่นั่งศิวโมกขพิมาน (อาคารหมายเลข ๑) ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. ของแต่ละวัน โดยไม่รับลงทะเบียนล่วงหน้า และรับจำนวนจำกัด
-----------------------------------
นอกจากนี้ ชวนมา "ช้อป ชิม ชิล" เลือกช้อปสินค้า ชิมอาหาร จากร้านค้า OTOP ชุมชน และสินค้าจากผู้ประกอบการ CPOT ชิลไปกับแสง สี เสียง ของพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน
----------------------------------- 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 224 1402, 02 224 1333

(จำนวนผู้เข้าชม 113 ครั้ง)