...

ขอเชิญชมการแสดงวิพิธทัศนาชุด “จากฟ้าสู่ดิน” ในรายการ“เหมันต์เบิกบาน สุขสราญสังคีต”

         สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญชม รายการ“เหมันต์เบิกบาน สุขสราญสังคีต” โครงการดนตรีสำหรับประชาชน ปีที่ ๖๖ วันอาทิตย์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๓๐ - ๑๙.๓๐ น. พบกับการแสดงวิพิธทัศนาชุด “จากฟ้าสู่ดิน” ประกอบด้วย - การแสดงชุดพระอุมามเหศวร - การแสดงชุดมโนห์ราแต่งตัว - การแสดงชุดอ้อมกอดอีสานบ้านเฮา นำแสดงโดย ศิลปินสำนักการสังคีต / กำกับการแสดงโดย สิริวรรณ อาจมังกร / อำนวยการแสดงโดย ลสิต อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต
          บัตรราคา ๒๐ บาท (จำหน่ายบัตรก่อนการแสดง ๑ ชั่วโมง) ณ สังคีตศาลา บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ) โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ และ โทร. ๐๒๒๒๑ ๐๑๗๑

(จำนวนผู้เข้าชม 365 ครั้ง)