...

ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ศิลป์ในสวน ปี ๗" ... ยังอยู่ (YOUNG YOU) ณ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถเที่ยวชมโบราณสถานช่วงกลางคืน ชมความสวยงามยามค่ำคืนของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. - ๒๐.๐๐ น. ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ อัตราค่าเข้าชม ชาวไทย ๒๐ บาท ชาวต่างชาติ ๑๐๐ บาท

          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ศิลป์ในสวน ปี ๗" ... ยังอยู่ (YOUNG YOU) ครั้งที่ ๑๙ จัดโดยชมรมศิลป์ในสวน ร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร และภาคีเครือข่าย ในวันเสาร์-วันอาทิตย์ ๒๕-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ณ สนามหญ้า ใต้ต้นจามจุรียักษ์ หน้าวัดพระธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ทางเข้าศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร (ตรงข้ามสนามหน้าเมือง) 
           นอกจากนี้ ประชาชนและนักท่องเที่ยวยังสามารถเที่ยวชมโบราณสถานช่วงกลางคืน ชมความสวยงามยามค่ำคืนของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. - ๒๐.๐๐ น. ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ อัตราค่าเข้าชม ชาวไทย ๒๐ บาท ชาวต่างชาติ ๑๐๐ บาท 

(จำนวนผู้เข้าชม 78 ครั้ง)