...

แผ่นทองคำ รูปดอกบัว
องค์ความรู้ เรื่อง แผ่นทองคำ รูปดอกบัว : โบราณวัตถุชิ้นเด่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์
จัดทำข้อมูลโดย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์
(จำนวนผู้เข้าชม 1127 ครั้ง)