...

พระธรรมนับชาติ (ลำพระทำนับชาด) นพ.บ.541/1 ผูก1
  • ย้อนกลับ
  • พระธรรมนับชาติ (ลำพระทำนับชาด) นพ.บ.541/1 ผูก1
เลขทะเบียน : นพ.บ.541/1
ห้องจัดเก็บ
 : ศรีโคตรบูรณ์
ประเภทสื่อ
 : เอกสารโบราณ
หมวดหมู่
 : พุทธศาสนา
ลักษณะวัสดุ
 : 34 
หน้า ; 4.5 x 51 ซ.ม. : ลานดิบ-ล่องรัก-รักทึบ-ล่องชาด ; ไม่มีไม้ประกับ
ชื่อชุด
 : มัดที่ 181  (303-310) ผูก 1 (2566)
หัวเรื่อง
 : พระธรรมนับชาติ--เอกสารโบราณ
            คัมภีร์ใบลาน
            พุทธศาสนา
อักษร : ธรรมอีสาน
ภาษา
 : ธรรมอีสาน
บทคัดย่อ
 : มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา  สามารถสืบค้นได้ที่ห้องศรีโคตรบูรณ์ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม

(จำนวนผู้เข้าชม 228 ครั้ง)


Messenger